Notice: Undefined property: stdClass::$tree in /public_html/portal/includes/menu.php on line 52 IV URODZINOWY BIEG NOCNY NA 5 KM

Godziny otwarcia

dział organizacyjny:
pn.-pt. 7.30 - 16.00

dział księgowości i kadr:
pn - pt. 7.30 - 15.30

dział kultury fizycznej:
pn - pt.  7.30 - 15.30

Nasz adres

ul. Sportowa 25
72-100 Goleniów
tel./faks: 91 418 21 04
tel./faks: 91 407 15 02
tel. kom. 601 967 194 (po zamknięciu Działu Organizacyjnego)
www.osir.goleniow.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Marina Lubczyna

Marina Lubczyna
ul. Żeglarska 2
72-105 Lubczyna

tel: 91 419 16 12

kom. kierownik: +48 691 640 765
kom. bosman: +48 722 197 196

logo

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Posiadamy tanie miejsca na Twoją reklamę na terenie stadionu miejskiego, na Ośrodku Wodnym w Lubczynie oraz Zespole Boisk Sportowych (ORLIK II). Zadzwoń: 091 418 21 04 lub 091 407 15 02

 

IV URODZINOWY BIEG NOCNY NA 5 KM

bieg nocny plakat

REGULAMIN IV URODZINOWEGO BIEGU NOCNEGO NA 5 KM

1. CEL IMPREZY:
Promowanie aktywności ruchowej i zdrowego stylu życia. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu. Promocja miasta Goleniowa w dniu urodzin.

2. ORGANIZATOR:
Gmina Goleniów. 72-100 Goleniów. Pl. Lotników 1.
Ośrodek Sportu i Rekreacji. 72-100 Goleniów. Ul. Sportowa 25. tel +48914182104.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Osoba do kontaktu: Jacek Kostrzeba, w godzinach 8.00-15.30, kom. +48601772170.
Strona internetowa: www.osir.goleniow.pl

3. TERMIN BIEGU, MIEJSCE, DYSTANS, LICZBA UCZESTNIKÓW:
Piątek 24 maja 2019 roku. Bieg na dystansie 5 km zostanie przeprowadzony na 6 torowej bieżni o nawierzchni syntetycznej stadionu miejskiego OSiR w Goleniowie ul. Sportowa 25.
Limit uczestników zawodów 100 osób. Po wyczerpaniu miejsc startowych na liście podstawowej tworzy się listę rezerwową od numeru 101 do 120, w ilości 20 zawodników, którzy dokonają rejestracji i w kolejności zgłoszeń będą mogli wystartować w przypadku nie zgłoszenia się w dniu biegów do weryfikacji części zawodników z podstawowej 100 osobowej grupy. Zawodnicy rezerwowi którzy w kolejności będą dopuszczani do biegu opłatę startową wniosą podczas dodatkowej weryfikacji. Bieg będzie rozgrywany w seriach po 25 zawodników. Dla osiągnięcia jak najlepszych wyników czasowych, serie biegów zostaną ustalone na podstawie deklarowanego rekordu życiowego zawodnika na dystansie 5 km lub 10km. Kobiety i mężczyźni biegają w seriach razem, zgodnie z podanymi rekordami życiowymi. Organizator wprowadza limit czasowy dla uczestników zawodów i wynosi on 30 minut.

4. PROGRAM:
godz. 21:00 – 21.45 - otwarcie biura zawodów i weryfikacja zawodników z listy podstawowej od nr 1 do 100,
godz. 21:45 – 21.55 - dodatkowa weryfikacja zawodników z listy rezerwowej od nr 101 do 120,
godz. 22:00 – start 1 serii biegu,
godz. 22:30 - zakończenie biegu,
ok. godz. 22:35 - start 2 serii biegu,
ok. godz. 23:05 - zakończenie biegu,
ok. godz. 23:10 - start 3 serii biegu,
ok. godz. 23:40 - zakończenie biegu,
ok. godz. 23:45 - start 4 serii biegu,
ok. godz. 00:15 - zakończenie biegu,
ok. 30 min po zakończeniu ostatniego biegu odbędzie się uroczyste zakończenie zawodów i wręczenie nagród. W przypadku mniejszej ilości serii biegów, program minutowy może ulec zmianie. Ostateczny program minutowy zawodów podany zostanie bezpośrednio po zakończeniu weryfikacji.

5. ZGŁOSZENIA, WPISOWE I INNE INFORMACJE:
A. Zgłoszenia elektroniczne poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.osir.goleniow.pl. Zgłoszenia osobiste do biegu będą również przyjmowane w sekretariacie OSiR, ul. Sportowa 25 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 15.30. Termin przyjmowania zgłoszeń rozpoczyna się 15 kwietnia, a kończy 22.05.2019 r. lub w momencie wyczerpania limitu 100 zgłoszeń. Zawodnikom zostaną przydzielone numery startowe, po poprawnej rejestracji i wpłaceniu opłaty startowej. W momencie wyczerpania limitu zgłoszeń, tworzy się listę rezerwową od numeru 101 do 120 w ilości 20 zawodników. Zawodnicy z listy rezerwowej nie dokonują opłaty startowej. W kolejności zgłoszeń będą mogli wystartować w przypadku nie zgłoszenia się w dniu zawodów części zawodników z podstawowej 100 osobowej grupy. Decyzja o dopuszczeniu zawodników z listy rezerwowej podjęta będzie w dniu biegu po weryfikacji listy podstawowej. Zawodnicy rezerwowi którzy w kolejności zgłoszeń będą dopuszczani do biegu, opłatę startową wniosą podczas dodatkowej weryfikacji.
B. Wpisowe w wysokości 50 zł od zawodnika należy wpłacić na konto: 09 1020 4812 0000 0902 0159 8416 w przeciągu 1 dnia od rejestracji na liście zgłoszeń. W przypadku nie opłacenia wpisowego w terminie, zawodnik wykreślany jest z listy zgłoszeń. W tytule przelewu należy podać: Bieg na 5 km, imię i nazwisko. W siedzibie OSiR w Goleniowie na ul. Sportowej 25, w wyżej wymienionym terminie, przyjmowane będą zapisy osobiste i wpłaty gotówkowe lub kartą płatniczą. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku. Wpisowe raz uiszczone nie podlega zwrotowi, przeniesieniu na innego uczestnika biegu oraz przeniesieniu na inne imprezy Organizatora. Tym samym zgłaszający uznaje, że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
C. Informacje. Organizator ustala, że w zawodach może wystartować maksymalnie 100 osób. Do startu dopuszczeni zostaną wyłącznie zawodnicy – kobiety i mężczyźni, którzy ukończyli 16 rok życia, którzy zgodnie z zapisami ppkt A i B dokonali zgłoszenia, wnieśli stosowną opłatę startową, zmieszczą się w limicie miejsc oraz zostaną pozytywnie zweryfikowani poprzez podpisanie formularza weryfikacyjnego w dniu biegu. Podczas weryfikacji należy przedstawić dowód osobisty, następnie zawodnikom zostanie wydany pakiet startowy. Bieg odbędzie się bez podziału na kategorie wiekowe.

6. NAGRODY:
Nagrody finansowe odpowiednio 400, 300, 200 złotych za miejsca I , II i III w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn.
Medale dla wszystkich, którzy ukończą bieg.
Nagroda dla najlepszej zawodniczki i najlepszego zawodnika zamieszkałych w Gminie Goleniów.
Dodatkowo 10 nagród rzeczowych zostanie wręczonych zawodnikom, którzy w klasyfikacji końcowej zajmą miejsca podane przez Organizatora przed rozpoczęciem I serii biegów.

7. ŚWIADCZENIA
Wszyscy zawodnicy otrzymają pamiątkowe koszulki, napoje i poczęstunek.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1) W biegu mogą brać udział osoby bez jakichkolwiek przeciwwskazań lekarskich do udziału w zawodach sportowych.
2) Każdy uczestnik biegu musi posiadać dowód tożsamości.
3) Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
4) Organizator ze względu na bezpieczeństwo zabrania startu w butach z kolcami.
5) Warunkiem uczestnictwa w biegu jest dopełnienie wszystkich formalności w biurze, w tym akceptacja regulaminu przez złożenie własnoręcznego podpisu na formularzu weryfikacyjnym.
6) Uczestnicy biegu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność. Podpisanie listy zgłoszeniowej oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu. W tym zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci) i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.
7) Organizator zapewnia kwalifikowaną pierwszą pomoc przedmedyczną.
8) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na obiekcie.
9) Poprzez zgłoszenie się do udziału w biegu, uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie na łamach strony internetowej i w informacjach medialnych przez Organizatora wizerunku uczestnika, oraz imienia i nazwiska uczestnika.
10) Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym w związku z uczestnictwem w biegu organizowanym przez OSiR Goleniów zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).
11) Jednocześnie uczestnik oświadcza, że został poinformowany, iż:
a) administratorem danych osobowych uczniów jest Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Sportowa 25, 72-100 Goleniów
b) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Telefon: 579 979 237,
c) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z III Urodzinowym Biegiem Nocnym na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
d) dane osobowe przechowywane będą przez okres 1 roku;
e) każdy uczestnik posiada prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem;
f) uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestnika narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r.;
g) podanie przez uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże uczestnik jest zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość uczestniczenia w zawodach.
12) Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy.
13) We wszystkich sprawach spornych wynikłych podczas trwania biegu a nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje organizator.
 
Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Goleniowie.
Andrzej Łukasiak

Formularz zgłoszeniowy do pobrania doctutaj4.97 MB


Szybki kontakt

Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Sportowa 25
72-100 Goleniów
tel./fax 91 418 21 04
tel. 91 407 15 02
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Odwiedziny

Dziś15
Wczoraj23
Zeszły tydzień115
Ogolnie269976

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW JSTZgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

 

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Sportowa 25, 72-100 Goleniów,

 

- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - e-mail: iodo.szczecin@gmail.com Telefon: 579 979 237,

 

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań jednostki samorządu terytorialnego na   podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b, Art. 6 ust. 1 lit. c oraz Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z   dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na   podstawie przepisów prawa,

 

- Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,

 

- w dowolnym momencie posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich       sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do     przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody,

 

- ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 

- podanie danych osobowych w wymaganym zakresie jest dobrowolne.