Notice: Undefined property: stdClass::$tree in /public_html/portal/includes/menu.php on line 52 Regulamin Rozgrywek Goleniowskiej Otwartej Ligi Tenisa Ziemnego (GOLTZ) w sezonie 2019

Godziny otwarcia

dział organizacyjny:
pn.-pt. 7.30 - 16.00

dział księgowości i kadr:
pn - pt. 7.30 - 15.30

dział kultury fizycznej:
pn - pt.  7.30 - 15.30

Nasz adres

ul. Sportowa 25
72-100 Goleniów
tel./faks: 91 418 21 04
tel./faks: 91 407 15 02
tel. kom. 601 967 194 (po zamknięciu Działu Organizacyjnego)
www.osir.goleniow.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Marina Lubczyna

Marina Lubczyna
ul. Żeglarska 2
72-105 Lubczyna

tel: 91 419 16 12

kom. kierownik: +48 691 640 765
kom. bosman: +48 722 197 196

logo

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Posiadamy tanie miejsca na Twoją reklamę na terenie stadionu miejskiego, na Ośrodku Wodnym w Lubczynie oraz Zespole Boisk Sportowych (ORLIK II). Zadzwoń: 091 418 21 04 lub 091 407 15 02

 

Regulamin Rozgrywek Goleniowskiej Otwartej Ligi Tenisa Ziemnego (GOLTZ) w sezonie 2019

I. Organizator
Ośrodek Sportu i Rekreacji,
72-100 Goleniów, ul. Sportowa 25, tel. 091 418 21 04

II. Cel rozgrywek
Celem rozgrywek jest propagowanie aktywnych form wypoczynku oraz popularyzacja i rozwój tenisa ziemnego wśród mieszkańców Gminy i Miasta Goleniów.


III. Termin i miejsce

Rozgrywki będą przeprowadzone w Goleniowie na kortach przy ul. Sportowej 25 – Stadion Miejski OSiR.

GOLTZ odbywać się będzie w miesiącach maj – wrzesień 2019 r.

 

IV. Warunki uczestnictwa

Zapisy do rozgrywek osobiście w sekretariacie OSiR, lub e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. w terminie do 17.05.2019 r. docWzór zgłoszenia – zał. nr 1.14 KB

Wpisowe do GOLTZ wynosi 35,00 zł. wpłat należy dokonywać w sekretariacie OSiR w terminie do 17.05.2019 r. Uiszczenie wpisowego jest warunkiem przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w Lidze.

Przystąpienie do rozgrywek jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu rozgrywek.

Osoby uczestniczące w rozgrywkach wyrażają zgodę na udostępnienie danych osobowych na potrzeby organizacji rozgrywek GOLTZ.

W rozgrywkach mogą uczestniczyć zawodnicy zrzeszeni w klubach Polskiego Związku Tenisowego (PZT), trenujący w klubach Gminy Goleniów oraz biorący udział w turniejach rankingowych.

Wprowadza się dolny limit wieku dla osób uczestniczących w rozgrywkach – ukończony 15 rok życia.

Osoby niepełnoletnie biorą udział w rozgrywkach po dostarczeniu do organizatorów oświadczenia od rodzica lub prawnego opiekuna, że wyrażają oni zgodę na udział nieletniego w rozgrywkach. docWzór oświadczenia – załącznik nr 2.11 KB


V. System rozgrywek i klasyfikacja

W lidze biorą udział minimum 4 osoby.

W przypadku zgłoszenia minimum 5 zapisanych zawodników i zawodniczek w kategoriach:

a) 60+

b) kobiety

za zgodą zawodników będzie możliwy podział lub dodatkowe mecze wyłaniające zwycięzców w tych kategoriach.

W zależności od ilości zgłoszonych zawodników rozgrywki będą przeprowadzone systemem „każdy z każdym”, systemem pucharowym albo systemem łączącym elementy obu systemów.

System rozgrywek zostanie ustalony w zależności od ilości zgłoszonych uczestników, po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń.

System rozgrywek ligowych polega na rozegraniu, przez każdego zawodnika meczów przyjętym systemem.

Mecze rozgrywane są do 2 wygranych setów, zgodnie z przepisami PZT.

Zawodnicy rozgrywają mecze zgodnie z przyjętym harmonogramem rozgrywek.

Zawodnicy sami ustalają terminy poszczególnych spotkań, sami sędziują swoje spotkania, a o wyniku meczu informują niezwłocznie organizatora.

Po rozegraniu meczu zawodnicy dostarczają niezwłocznie organizatorowi docprotokół meczu (załącznik nr 3).12.5 KB Protokół powinien być podpisany przez obu zawodników. Protokół może być dostarczony osobiście do sekretariatu OSiR lub mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Za mecze przyznawane są punkty:

a) za zwycięstwo 2:0 – 5 punktów

b) za zwycięstwo 2:1 – 4 punkty

c) za przegraną 1:2 – 2 punkty

d) za przegraną 0:2 – 1punkt

e) walkower (z powodu braku przeciwnika) 2:0 – 2 punkty

0:2 – 0 punktów

f) za nierozegrany mecz – 0 punktów

11. w przypadku gdy zawodnik poddaje wszystkie swoje nierozegrane jeszcze mecze (np. z powodu kontuzji) tzw. krecz, lub wycofania się z ligi przeciwnikom, którzy już rozegrali z nim swoje mecze zostanie zmieniona punktacja:

a) za zwycięstwo 2:0 – 2 punkty

b) za zwycięstwo 2:1 – 2 punkty

c) za przegraną 1:2 – 1 punkty

d) za przegraną 0:2 – 1punkt

e) za nie rozegrany mecz – 0 punktów

Zawodnik może przełożyć mecz z wyznaczonym partnerem dwa razy razy. Trzykrotna odmowa rozegrania meczu upoważnia zawodnika wzywającego do przyznania walkoweru. Zawodnik, który nie stawi się do gry w umówionym terminie przegrywa swój mecz walkowerem. Walkowery należy zgłaszać niezwłocznie do OSiR. Za taki mecz zwycięzcy przyznawane są 4 punkty a poddającemu – 0 punktów.

Podczas podliczania wyników ligi, mecze bez zgłoszonego wyniku będą uznawane za nieodbyte, a obydwu zawodnikom przyznawane jest 0 punktów.

Warunkiem klasyfikacji danego gracza jest rozegranie przynajmniej połowy spotkań.

Gracz, który nie rozegrał żadnego meczu jest usuwany z ligi (bez konsekwencji dla pozostałych graczy).

Zawodnicy rozgrywają mecze w ramach wykupionych przez siebie godzin na korcie (karnety, wejścia godzinowe).

Zawodnik, który nie pojawi się na korcie w terminie uzgodnionym na rozegranie meczu i nie zgłosi wcześniej rezygnacji z rezerwacji kortu do OSiR, zostanie obciążony kosztami wynajmu zarezerwowanego kortu – opłata zgodnie z cennikiem wynajmu kortu lub skreślenie czasu na karnecie.

Finał rozgrywek przewidziany jest na 14 września 2019 r. w trakcie

XI Sportowego pikniku z OSiR-em „Bądź FIT!!!”

O końcowej kolejności zawodników decydują odpowiednio:

- większa ilość zdobytych punktów,

- wynik bezpośredniego meczu między zainteresowanymi,

- większa różnica setów wygranych do przegranych,

- większa różnica gemów wygranych do przegranych.


VI. Nagrody

Pierwszych trzech zawodników w klasyfikacji końcowej ligi otrzymuje puchary i nagrody rzeczowe w postaci karnetów na kolejny sezon: I m-ce – karnet 10 godzinny, II i III m-ce – karnety 5 godzinne.

Pierwszych trzech zawodników w dodatkowej kategorii wiekowej 60+ i kobiet otrzymuje nagrody rzeczowe w postaci karnetów na korty na kolejny sezon I m-ce – karnet 10 godzinny, II i III m-ce – karnety 5 godzinne.

Pierwszych sześciu zawodników otrzyma dyplomy i upominki rzeczowe ufundowane przez OSiR.

VI. Uwagi końcowe

Organizator informuje, że ewentualne ubezpieczenie się od następstw nieszczęśliwych wypadków leży po stronie uczestników.

Organizator rozgrywek nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na mieniu i zdrowiu osób grających oraz obecnych na rozgrywanych spotkaniach.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.


VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, że:

administratorem danych osobowych uczniów jest Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Sportowa 25, 72-100 Goleniów

kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Telefon: 579 979 237,

dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem i udokumentowaniem rozgrywek, wyłonieniem zwycięzców, przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

dane osobowe przechowywane będą przez okres 1 roku od zakończenia i rozliczenia rozgrywek;

każdy uczestnik posiada prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem;

uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestnika narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r.;

podanie przez uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże uczestnik jest zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość uczestniczenia w biegach.

Uczestnik biorąc udział w rozgrywkach jednocześnie udziela organizatorowi niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie zgody na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:

Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie.

Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w biegach.

Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej.

Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku.

Publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach.

Emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych.

Publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w rozgrywkach w postaci zdjęć z kortów.

Szybki kontakt

Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Sportowa 25
72-100 Goleniów
tel./fax 91 418 21 04
tel. 91 407 15 02
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Odwiedziny

Dziś17
Wczoraj23
Zeszły tydzień117
Ogolnie269978

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW JSTZgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

 

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Sportowa 25, 72-100 Goleniów,

 

- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - e-mail: iodo.szczecin@gmail.com Telefon: 579 979 237,

 

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań jednostki samorządu terytorialnego na   podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b, Art. 6 ust. 1 lit. c oraz Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z   dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na   podstawie przepisów prawa,

 

- Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,

 

- w dowolnym momencie posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich       sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do     przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody,

 

- ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 

- podanie danych osobowych w wymaganym zakresie jest dobrowolne.