Notice: Undefined property: stdClass::$tree in /public_html/portal/includes/menu.php on line 52 Regulamin XXIV Goleniowskiej Mili Niepodległosci o Puchar Burmistrza Gminy Goleniówi Biegu Gaz-System S.A. na 10 km.

Godziny otwarcia

dział organizacyjny:
pn.-pt. 7.30 - 16.00

dział księgowości i kadr:
pn - pt. 7.30 - 15.30

dział kultury fizycznej:
pn - pt.  7.30 - 15.30

Nasz adres

ul. Sportowa 25
72-100 Goleniów
tel./faks: 91 418 21 04
tel./faks: 91 407 15 02
tel. kom. 601 967 194 (po zamknięciu Działu Organizacyjnego)
www.osir.goleniow.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Marina Lubczyna

Marina Lubczyna
ul. Żeglarska 2
72-105 Lubczyna

tel: 91 419 16 12

kom. kierownik: +48 691 640 765
kom. bosman: +48 722 197 196

logo

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Regulamin XXIV Goleniowskiej Mili Niepodległosci o Puchar Burmistrza Gminy Goleniówi Biegu Gaz-System S.A. na 10 km.

 

I. ORGANIZATOR Ośrodek Sportu i Rekreacji. 72-100 Goleniów ul. Sportowa 25 tel/faks : 91 418 21 04, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , www.osir.goleniow.pl


II. TERMIN I MIEJSCE BIEGÓW.

Biegi odbędą się dnia 11 listopada 2012 r. w Goleniowie, województwo zachodniopomorskie.

Biuro Zawodów – brama główna Stadionu OSiR od ul. C.K. Norwida


III. PROGRAM ZAWODÓW.

Uroczyste otwarcie imprezy przez Burmistrza Gminy Goleniów

10.30

Bieg przedszkolaków na dystansie 300 m

Dziewczęta (rocznik 2006 i młodsze)

11.00

Chłopcy (rocznik 2006 i młodsi)

11.15

Mila dzieci i młodzieży - 1609 m

Chłopcy rocznik 2004-2005

11.45

Dziewczęta rocznik 2004- 2005

12.00

Chłopcy rocznik 2002-2003

12.15

Dziewczęta rocznik 2002-2003

12.30

Chłopcy rocznik 2000-2001

12.45

Dziewczęta rocznik 2000-2001

13.00

Chłopcy rocznik 1998-1999

13.15

Dziewczęta rocznik 1998-1999

13.25

Chłopcy rocznik 1996-1997, 1994-1995

13.35

Dziewczęta rocznik 1996-1997, 1994-1995

13.45

Mila OPEN

Prezentacja zawodników

13.55

Mila OPEN

14.00

Bieg GAZ-SYSTEM S.A. na 10 km

Prezentacja zawodników

14.30

Bieg GAZ -SYSTEM S.A. na 10 km

14.35


IV. TRASA BIEGÓW. 1. Mila – 1609 m, nawierzchnia asfaltowa - 1 okrążenie. Start do biegów – ul. Sportowa róg ul. C.K. Norwida. Bieg przebiegać będzie ulicami: Sportową, Szczecińską i C.K.Norwida.

2. Bieg Gaz System S.A. na 10 km, nawierzchnia asfaltowa – 3 okrążenia oznaczone znakami pionowymi i poziomymi. Start do biegu na ul. C.K.Norwida. Bieg przebiegać będzie ulicami: C. K. Norwida, gen. W. Andersa, M. Konopnickiej, J. Matejki, Akacjową, Lipową, Szczecińską.

 

 


 

Kolory tras:
Pomarańczowa – bieg przedszkolaków
Niebieska – Mila, dzieci i młodzieży, Mila OPEN
Czerwona – Bieg na 10 km

 

V. ZGŁOSZENIA.

1. W biegach dzieci i młodzieży zgłoszenie do zawodów następuje poprzez wykupienie karty startowej. Karty startowe będą do nabycia w szkołach gminy Goleniów i sekretariacie OSiR w terminie od 22 października do 8 listopada i w dniu zawodów 11 listopada od godz. 8.00 - 13.30 w biurze zawodów przy bramie głównej Stadionu OSiR ul. C.K Norwida.

 

 

2. Zgłoszenia do biegów Open Mila i Gaz System S.A. na 10 km

a) elektronicznie przyjmowane są wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.maratonypolskie.pl Internetowe zapisy potrwają od 10 września do 8 listopada do godz. 24.00. Wszyscy rejestrujący się w ten sposób mają obowiązek dokładnego wypełnienia zgłoszenia i dokonania opłaty startowej. Elektroniczne zgłoszenie i dokonanie opłaty warunkują wpisanie na listę startową. Prosimy przy zgłoszeniu o podanie e- maila, adresu zwrotnego na który prześlemy informację potwierdzjącą przyjęcie zgłoszenia. Zawodnicy zobowiązani są do wniesienia opłaty startowej w terminie do 8 listopada do godz. 24.00. Po przekroczeniu tego terminu zgłoszenie zostanie usunięte z elektronicznej bazy danych i listy startowej. Dnia 10 listopada o godz. 10.00 na stronie organizatora (www.osir.goleniow.pl) zamieszczona zostanie lista zawodników, którzy spełnili wymogi elektronicznej rejestracji. W przypadku późnego opłacenia startowego dnia 8 listopada istnieje ryzyko braku potwierdzenia u organizatora dokonanej wpłaty. Takie osoby nie znajdą się na elektronicznej liście startowej i zmuszone będą do rejestracji osobistej w dniu imprezy. Prosimy te osoby o zabranie ze sobą i przedstawienie przy rejestracji kopii dokonanej wpłaty.

b) osobiste w sekretariacie OSiR od 20 września do 9 listopada w godz. 8.00-15.00 i w dniu zawodów w biurze zawodów przy bramie głównej Stadionu ul. C.K.Norwida w godz. 8.00-12.00.

 

 

VI. OPŁATY. 1. Biegi przedszkolaków na 300 m, dzieci i młodzieży na Milę – 3 zł.

2. Biegi Open na Milę i Bieg Gaz-System S.A. na 10 km

w terminie do 8 XI do godz. 24.00 - 30 zł w terminie 9 – 11. XI do godz. 12.00 - 50 zł

3. Przelewy opłaty startowej prosimy dokonywać na konto 04 1240 3839 1111 0010 2163 9631 do dnia 8 listopada 2012 r. W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko oraz dystans którym się biegnie. W siedzibie OSiR w Goleniowie na ul. Sportowej 25 w terminie do 9 listopada i w dniu zawodów przyjmowane będą zapisy osobiste i tylko wpłaty gotówkowe.

4. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.

5. Opłata uiszczona nie podlega przeniesieniu na innego zawodnika. W przypadku rezygnacji z biegu wpłacona kwota opłaty startowej nie podlega zwrotowi.

 

 

VII. UCZESTNICTWO.

1. W poszczególnych biegach dziecięcych prawo startu mają wyłącznie dzieci z danych roczników, które wykupią kartę startową w szkołach gminy Goleniów, w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji lub w dniu zawodów w Biurze Zawodów. Uczestnicy biegów dziecięcych i młodzieżowych na mecie oddają wypełnioną drukowanymi literami kartę startową.

2. W biegu przedszkolaków uczestnicy muszą samodzielnie przebiec trasę biegu.

3. W biegu Gaz-System na 10 km prawo startu mają wyłącznie te osoby, które najpóźniej na dzień 10 listopada 2012 roku ukończyły 18 rok życia.

4. W biegu Gaz -System na 10 km wprowadza się klasyfikację służb mundurowych. W przypadku zawodników służb mundurowych należy w zgłoszeniu do zawodów w odpowiedniej komórce wpisać drukowaną literę S.

5. Wszyscy zawodnicy w biegach Open na Milę i 10 km muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów poprzez odbiór pakietu startowego. Biuro będzie czynne w dniu zawodów od godz. 8.00 do 12.00 przy bramie głównej na stadion OSiR ul.C.K. Norwida.

6. Po zakończonym biegu chipy nalezy zwrócić organizatorowi. W przypadku nie zwrócenia chipów zawodnik zostanie obciążony kwotą 50 zł.

7. W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują zestawy startowe zawierające m.in. numer startowy, chip do pomiaru czasu, agrafki i pamiątkową koszulkę.

8. Podstawą odbioru zestawu startowego wraz z numerem jest osobiste zgłoszenie się w dniu imprezy w Biurze zawodów godz. 8.00-12.00. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych osób odbierających numer startowy poprzez sprawdzenie tych danych w dokumencie tożsamości.

9. Odbiór pakietu startowego w imieniu innej osoby jest możliwy na podstawie pisemnego upoważnienia oraz kserokopii dowodu osobistego tej osoby.

10. Zawodnik ma prawo startu tylko w jednym biegu Open.

11. Zaproszony zawodnik ma obowiązek uczestniczyć w prezentacji.

12. Dekoracje zawodników w klasyfikacji generalnej nastepują bezpośrednio po biegu.

13. W biegach mogą brać udział osoby zdrowe, posiadające aktualne badania lekarskie, nie wymaga się zaświadczenia lekarskiego. Każdy zawodnik uczestniczy w biegu na własną odpowiedzialność. Za stan zdrowia dzieci odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie.

14. Pomiar czasu w biegach Open odbywa się za pomocą chipów przymocowanych do butów.

15. Decyzje lekarzy biegu dotyczące udziału w biegu są ostateczne i nieodwołalne.

16. Podczas biegów przewidziana jest wyrywkowa kontrola antydopingowa.

17. Uczestników biegów obowiązują przepisy PZLA oraz niniejszy regulamin.

 

 

VIII. PUNKTY Z NAPOJAMI I KONTROLNE.

1. W biegu Gaz-System na 10 km ustawiony będzie punkt z napojami.

2. Punkty kontrolne pomiaru czasu będą się znajdować na każdym okrążeniu.

 

 

IX. KLASYFIKACJE I NAGRODY.

1. Biegi przedszkolaków 300 m – nie jest prowadzona klasyfikacja generalna. Wszyscy uczestnicy otrzymują jednakowe upominki,medale i dyplomy.

2. Biegi dzieci i młodzieży Mila - klasyfikacja generalna dziewcząt i chłopców. Nagrody rzeczowe dla pierwszych 6 zawodniów. Wszyscy uczestnicy otrzymują jednakowe upominki, medale i dyplomy.

3. Bieg Mila Open (1609m) – klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn - nagrody pieniężne dla pierwszych 6 zawodników. Klasyfikacja wiekowa K i M (min 3 sklasyfikowanych) oraz klasyfikacja mieszkańców gminy Goleniów (min. 3 sklasyfikowanych) – nagrody rzeczowe. Wszyscy zawodnicy otrzymują medale, dyplomy i koszulki.

4. Bieg Gaz-System na 10 km – klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn - nagrody pieniężne dla pierwszych 6 zawodników. Klasyfikacja wiekowa K i M (min 3 sklasyfikowanych) oraz klasyfikacja mieszkańców gminy Goleniów (min. 3 sklasyfikowanych) – nagrody rzeczowe. Wszyscy zawodnicy otrzymują medale, dyplomy i koszulki.

5. Bieg Gaz-System S.A. na 10km – klasyfikacja indywidualna branżowa służb mundurowych kobiet i mężczyzn - za miejsca I- III Puchary Miejscowych Komendantów Straży Granicznej, Policji, Straży Pożarnej i Zakładu Karnego.

6. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, którego każdy zawodnik otrzymuje w pakiecie startowym. Na trasie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie. Brak odczytu pojawienia się zawodnika na danym punkcie może spowodować dyskwalifikację.

7. Zgodnie z przepisami PZLA klasyfikacja zawodników w kategorii generalnej odbywa się na podstawie czasu rzeczywistego (brutto, liczonego od chwili strzału startera).

 

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek startowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.

2. Przebywanie na trasie XXIV Goleniowskiej Mili Niepodległości bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy. W szczególności zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz ze zwierzętami. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu nordic walking.

3. Wyniki biegów zostaną podane na stronie organizatora.

4. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do dnia 12 listopada 2012 do godz. 15.00 na adres mailowy osir@osir.goleniów.pl Protesty będą rozpatrywane w ciągu 24 godzin.

5. Depozyty: zawodnicy otrzymają w pakiecie startowym worek oznaczony numerem startowym, umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Worek można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Uwaga: zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.

6. Przed biegiem zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni. Po biegu zawodnicy będę mieli możliwość skorzystania z przebieralni i natrysków znajdujących się na stadionie .

7. Podczas biegów będzie możliwość skorzystania z usług w zakresie konsultacji fizjoterapii, przedstartowych porad fizjoterapeutycznych, masażu powysiłkowego, badania komputerowego stóp dla potrzeb fizjoterapii.

8. XXIV Goleniowska Mila Niepodległości jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.

9. Ze względu na bezpieczeństwo osób biorących udział w biegach Open oraz charakter trasy, organizator wprowadza limit liczby uczestników biegów oraz dopuszcza wcześniejsze zakończenie przyjmowania zgłoszeń. Limit uczestników w biegach: Mila Open - 200 zawodników, Bieg Gaz-System S.A. na 10 km - 600 zawodników).

10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.

11. Zgłoszenie do biegów jest równoznaczne z przyjęciem i zaakceptowaniem regulaminu.

12. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulamin przysługuje wyłącznie organizatorowi.

 

Szybki kontakt

Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Sportowa 25
72-100 Goleniów
tel./fax 91 418 21 04
tel. 91 407 15 02
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Odwiedziny

Dziś9
Wczoraj23
Zeszły tydzień109
Ogolnie269970

Kubik-Rubik Joomla! Extensions